มูลนิธิกรุงศรีมอบ 79 ทุนการศึกษา มุ่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

0
304

นายเคนอิจิ ยามาโตะ (กลาง) รองประธานกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรี มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนและเยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จำนวน 79 คน จากสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ รวม 7 แห่ง โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิกรุงศรีได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรวมทั้งสิ้น 532 คน สะท้อนถึงพันธกิจที่สำคัญของมูลนิธิฯ ในด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Krungsri Foundation presents 79 scholarships to create educational opportunities for youths

Bangkok (11 April 2024) Mr. Kenichi Yamato (center), Vice Chairman and Treasurer of Krungsri Foundation, together with a Krungsri Foundation director and Krungsri’s senior management awarded continuing scholarships to 79 students and youths with good academic record and conduct from seven foster homes and foundations. Throughout the past seven years, Krungsri Foundation has presented scholarships in offering better educational opportunities to 532 youths, reflecting Krungsri Foundation’s strong commitment to sustainable social development.