มูลนิธิกรุงศรีมอบ 78 ทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากสถานสงเคราะห์และมูลนิธิ 7 แห่ง

0
866

นายเซอิจิโระ อาคิตะ (กลาง) รองประธานกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรี มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จำนวน 78 คน จากสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ รวม 7 แห่ง ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิกรุงศรีได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรวมทั้งสิ้น 453 คน สะท้อนถึงพันธกิจที่สำคัญของมูลนิธิฯ ในการสนับสนุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป