มูลนิธิกรุงศรีมอบ 77 ทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากสถานสงเคราะห์และมูลนิธิ 7 แห่ง

0
1169

นายการุณ กิตติสถาพร (กลาง) ประธานมูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีจำนวน 77 คน ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ รวม 7 แห่ง ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาคารสำนักงานใหญ่

โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิกรุงศรีได้มอบทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทั้งสิ้น 375 คน สะท้อนพันธกิจของมูลนิธิกรุงศรีในการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน