มูลนิธิกรุงศรีมอบเงิน 1 ล้านบาทแก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน หนุนยกระดับปฏิบัติการสู่ดิจิทัล

0
477

Krungsri Foundation presents 1 million baht to support NIEM’s digitalized emergency service

Bangkok (13 December 2022) – Mr. Poonsit Wongthawatchai (left), Assistant Secretary of Krungsri Foundation, presented 1 million baht to the National Institute for Emergency Medicine (NIEM) 1669, represented by Flt.Lt. Atchariya Pangma (right), Secretary General of NIEM. The funds will be used to support the national emergency services operations and the digitalization of NIEM ecosystem to enable timely and efficient first-aid treatment for emergency patients. The funds presentation ceremony was held at the Office of National Institute for Emergency Medicine.

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงิน 1 ล้านบาทแก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน หนุนยกระดับปฏิบัติการสู่ดิจิทัล

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิกรุงศรี มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669 โดยมี เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา (ขวา) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนพันธกิจการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและยกระดับระบบนิเวศด้านดิจิทัลของสถาบันฯ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ