มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น รับมอบโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

0
455

ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยได้ผ่านการเสนอชื่อและกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปีที่ประสบความสำเร็จ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างและเป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีผู้บริหารจากกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ตนเอง และครอบครัว ที่ได้รับยกย่องขึ้นบนทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดคือ เทคโนโลยีการผลิตที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเสถียร ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสิ้นสุด เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปพร้อมกับการทำคุณประโยชน์เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมมาโดยตลอด”

Mitsubishi Electric Factory Automation Accepted Honorary Award
From the Foundation of Science and Technology Council of Thailand

Mr. Kasem Chunkao, Privy Councillor, presented an honorary award to Mr. Wichiene Ngamsukkarsemsri, Managing Director, Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. for “Exemplary Business Person in the Industrial & Machinery Sector 2022”. The award is bestowed by the Foundation of Science and Technology Council of Thailand (FSTT) whose panel of judges annually considers a number of highly qualified nominees for recognition in the scientific and technology field. Mitsubishi Electric Group executives were also present to congratulate the MD at the award presentation ceremony held at the Miracle Grand Convention Center Hotel recently.
Mr. Wichiene Ngamsukkarsemsri, Managing Director, Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd., said, “It is an honor both for me and my family to receive the “Exemplary Business Person in the Industrial and Machinery Sector 2022 Award” from the Foundation of Science and Technology Council of Thailand (FSTT). This recognition inspires our company to move forward in contributing to the industry with a full-circle range of solutions of the highest precision, accuracy, and stable manufacturing technologies. Our business not only offers the highest quality of work for our clients but also gives back and supports our communities continually.”