“มาดามแป้ง” CEO เมืองไทยประกันภัย นำทีมอาสากล้าใหม่ ร่วมใจสู้โควิด-19

0
1980

สุขภาพที่แข็งแรงของคน จะช่วยให้ประเทศชาติแข็งแรง เมืองไทยประกันภัย จัดอาสาสมัครร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย ร่วมกันรณรงค์ป้องกัน และเรียนรู้ วิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แบบง่ายๆ พึ่งพาตนเองได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ที่สร้างผลกระทบในทุกวงการทั่วโลก งานนี้ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ CEO บมจ.เมืองไทยประกันภัย ซึ่งติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และห่วงใยต่อสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน จึงจัดกิจกรรมนำอาสาสมัครของบริษัทฯ ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย พร้อมด้วยการสอนทำหน้ากากอนามัยและการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับคนในชุมชนคลองเตยทั้ง 42 ชุมชน ภายใต้โครงการคลองเตยดีดี โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 41, โรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีพคลองเตย และกลุ่มพนักงานอาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย เพื่อให้ทุกคนสามารถผลิตอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นเบื้องต้นให้แก่ตนเอง รวมถึงต่อยอดให้กับแฟนท่าเรือทั้งชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 100 คน

มาดามแป้งกล่าวว่า “วันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ สิ่งที่แป้งห่วงที่สุดคือสุขภาพของทุกคน หากเรามองว่าที่ทุกที่ คือบ้านของเรา ถ้าบ้านมีความเข้มแข็ง คนในบ้านแข็งแรง สังคมก็จะน่าอยู่ การที่เรามาช่วยกันในกิจกรรมนี้ เรากำลังจะสร้างต้นแบบให้เกิดขึ้น เมื่อหาซื้อหน้ากากไม่ได้เราก็ต้องทำเองให้เป็น เพื่อที่จะได้ดูแลตัวเอง และคนใกล้ชิด แป้งเชื่อว่า คนที่มีสุขภาพแข็งแรง จะช่วยให้ประเทศชาติแข็งแรงค่ะ”

ทั้งนี้ นอกจากการสอนทำหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ชุมชนคลองเตยแล้ว พนักงานอาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย ยังได้นำความรู้มาส่งต่อให้แก่พนักงานของ เมืองไทยประกันภัย เพื่อให้พนักงานทุกคน มีอุปกรณ์ช่วยดูแลสุขภาพที่สามารถทำได้เองอย่างง่ายๆ โดยสเปรย์แอลกอฮอล์ส่วนหนึ่งที่ทำได้ กลุ่มอาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย ได้นำไปมอบให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ รวมทั้งมอบให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการลูกค้าของ เมืองไทยประกันภัย

มาดามแป้ง กล่าวปิดท้ายว่า “เมืองไทยประกันภัย อาจเป็นเพียงผู้ริเริ่ม ปูทาง แต่พลังของการร่วมแรงร่วมใจกัน ของทุกคน ทุกหน่วยงาน ภายในชุมชนคลองเตย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะสามารถขับเคลื่อน และสร้างให้ “คลองเตยดีดี” เกิดขึ้นได้จริง และสามารถส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม ให้แก่ทุกคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเราทุกคนจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน”