มอบ “น้ำแร่เอมสตาร์” สนับสนุนโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปีที่ 29” 

0
234

เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม  2562 – บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดย นายอลงกรณ์ วีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้มอบน้ำแร่เอมสตาร์ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปีที่ 29” ของชุมนุมวิศวฯอาสา สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ