มอบห้องน้ำ เพื่อสาธารณประโยชน์ 

0
1266

คณะผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรการบริหาร การท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2  ( Tourism Management Program for Executives) (TME #2 ) นำโดย นางนาที รัชกิจประการ (ที่ 3 จากซ้าย) นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี (ที่ 4 จากซ้าย) นางปานทิพย์ ศรีพิมล (ที่ 2 จากซ้าย) นางอรฤดี ณ ระนอง (ที่ 2 จากขวา) พลเรือเอกสุรศักดิ์ เมธยาภา (ที่ 3 จากขวา) และ นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ (ที่ 4 จากขวา) จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม มอบห้องน้ำให้แก่ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชน โดยมี นายธนินธรณ์ ขุนจันทร์ นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชน พัทลุง และประธานเครือข่ายโฮมสเตย์ชุมชนตะโหมด (ซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง