ภูมิสยามฯ รับรางวัล กีนรีทอง มหาชน ประจำปี 2563

0
305

นายรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครไพล์ มาตรฐาน มอก. เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมัน ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล    “กีนรีทอง มหาชน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 งานประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ ในสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่น

ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อยกย่องเชิดชูแบบให้เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมไทย โดยมีผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องออดิธอเรียม สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 พญาไท กรุงเทพฯ