ภาวนากับศุภาลัย สายใยรักครอบครัว ครั้งที่ 32

0
1341

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี จัดกิจกรรม “ภาวนากับศุภาลัย สายใยรักครอบครัว ครั้งที่ 32” โดยวิทยากรแพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ เพื่อมอบธรรมบรรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต แบ่งปันธรรมะและเพิ่มความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างความสุขสำหรับครอบครัวศุภาลัย ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

บริษัทฯ และ โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี ได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ด้วยการทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อบโอโซน และเปิดเครื่องฟอกอากาศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ร่วมกิจกรรมให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอบรม เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านสุขอนามัย