ภาคธุรกิจประกันชีวิตผนึกพลังบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19/2561

0
732

สมาคมประกันชีวิตไทย ผนึกพลังภาคธุรกิจประกันชีวิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (กลาง) พร้อมด้วย นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 2 จากขวา) นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์ กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยและประธานคณะกรรมการจัดงาน วันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19/2561 (ที่ 1 จากซ้าย) นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ที่ 1 จากขวา) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยตั้งเป้าหมายจำนวนผู้บริจาคโลหิต 7,000 คนและปริมาณโลหิตที่จะได้รับ 3.5 ล้านซีซี โดยมี นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (ที่ 2 จากซ้าย) กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย