ภาคธุรกิจประกันชีวิตผนึกกำลังจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2566)

0
410

ภาคธุรกิจประกันชีวิต โดยสำนักคณะกรรมการกำกับการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และกองทุนประกันชีวิต ผนึกกำลังจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2566) ภายใต้แนวคิด “Be Bright Life Insurance เมืองมั่งคั่ง อนาคตมั่นคงไปกับประกันชีวิต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566

โดยมี 18 บริษัทประกันชีวิตพร้อมตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการวางแผนทางการเงินและบริหารความเสี่ยงด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทยและประธานคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 22 (พ.ศ.2566) และนางประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี