ฟิลลิปประกันชีวิตตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล “ตะกาฟุล อัล มับรูก”  

0
1351

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล “ตะกาฟุล อัล มับรูก” ที่ส่งเงินสมทบน้อย  เน้นการคุ้มครองเพื่อชีวิตครอบครัวที่มั่งคงเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องชาวมุสลิมโดยยังคงยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชะรีอะฮ์ ในการส่งมอบสัญญาตะกาฟุลที่คุ้มค่าด้วยแบบ “ตะกาฟุล อัล มับรูก”

นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดระหว่างองค์กร และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย(CAO) บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตะกาฟุล อัล มับรูก”  เป็นสัญญาตะกาฟุลแบบชั่วระยะเวลาครบถ้วนทั้งความคุ้มครอง และความถูกต้องชัดเจนของหลักตะกาฟุลซี่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของการข่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีระยะเวลาคุ้มครองให้เลือกที่หลากหลายคือ ตะกาฟุล อัล มับรูก 5/5, 10/10, 15/15 และ 20/20 ซึ่งรองรับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ 1 วันจนถึง 70 ปี*  จุดเด่นของสัญญาคือการให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณีรวมถึง โควิด-19 และจำนวนเงินสมทบค่อนข้างต่ำ  ชำระรายปี หรือ ราย 6 เดือน  โดยสามารถทำสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลได้ทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพแบบต่างๆ ได้ด้วย  ทั้งนี้ระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาตะกาฟุลหลัก

นายปรีชากล่าวทิ้งท้าย ว่า บริษัทฯ มีทีมงานตะกาฟุลที่มีประสบการณ์อยู่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายจังหวัดทางภาคใต้ที่คอยให้บริการพร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำ และวางแผน ตามความประสงค์ของพี่น้องชาวมุสลิมจึงมั่นใจว่าสัญญา “ตะกาฟุล อัล มับรูก” นี้ จะเป็นแบบสัญญา ฯ ที่ให้ความคุ้มครองที่หลากกลาย สำหรับทุกเพศ  ทุกวัย ทุกช่วงอายุ  โดยจะเริ่มมีการนำเสนอสัญญา    ตะกาฟุลดังกล่าวฯ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมเป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ www.Philliptakaful.com หรือตัวแทนบริษัทฟิลลิปประกันชีวิตทั่วประเทศ

*เฉพาะสัญญาตะกาฟุล อัล มับรูก 5/5