ฟิลลิปประกันชีวิตจัดกิจกรรม “Double The Gift” ชวนพนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

0
1242

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยังคงส่งผล​      กระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล ที่ปัจจุบันยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วย บริษัท ฟิล    ลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรม “Double The Gift”  เพื่อเชิญชวนพนักงานและตัวแทนฝ่ายขายร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 รวมถึงเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ฟิลลิปประกันชีวิต ขอร่วมสมทบอีก 1 เท่า​จากยอดบริจาคทั้งหมดในการสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์  บุคลากรการแพทย์  และประชาชน  เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน​

  เกี่ยวกับบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูงจากประเทศสิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจรมากกว่า 45 ปี ครอบคลุมกว่า  15 ประเทศทั่วโลก