ฟอลคอนประกันภัยมอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 2,560,000 บาท

0
324

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุรชัย เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 2,560,000 บาท ให้กับคุณอรฉัตร ปัญญาวงศ์ (ผู้รับผลประโยชน์) จากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #FalconBesideYou #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ #มอบสินไหม
#ประกันอุบัติเหตุ #PA #NewiSurePlus3