ฟรี! SME D Bank จับมือพันธมิตร จัดกิจกรรมเติมเต็มองค์ความรู้ “ISO 26000 แนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม” 27 พ.ย. นี้  

0
1527

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เดินหน้าติดอาวุธองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย จัดกิจกรรมบรรยาย ISO 26000แนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางพรรณี  อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผ่านหลักสูตร อาทิ หลักการ(Principles)ความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000, แนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมกับองค์กรตามมาตรฐาน ISO 26000 และ ดำเนินการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น โดยงานจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางhttp://bit.ly/2rOeECb หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357