พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เดินหน้าฝ่าโควิด ขับเคลื่อนนโยบายเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสื่อเทคโนโลยี

0
1352

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทหลักช่วยในการขับเคลื่อนภารกิจ เผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา พร้อมทั้งนำไปสู่องค์กรแห่งการทำคุณงามความดี คิดดี พูดดี ทำดี ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ online ส่งตรงความรู้ ความสนุกถึงบ้านและห้องเรียน

พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พกฉ.) เปิดเผยว่า “ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของพกฉ.นั้น ผมมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ผ่านทุกช่องทางที่มี ให้เกิดการรับรู้ต่อประชาชนในสังคมไทยมากที่สุด พร้อมทั้งขับเคลื่อนขยายผลเครือข่าย ภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นและจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ปรับกลยุทธ์การบริการให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้เข้าชม โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือCovid-19 ที่ในขณะนี้ยังคงเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวง​สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการต่างๆ เพื่อนำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงขับเคลื่อนเชื่อมโยงการดำเนินงานและกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือทั่วประเทศ ถึงแม้ว่าปัจจุบันพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯจะปิดให้บริการชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในขณะนี้ การเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่ผู้คนในสังคมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ เป็นส่วนสำคัญในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับกับสังคมยุควิถีใหม่ New normal ของคนทุกเพศทุกวัย เช่น การเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online สำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ด้วยการเรียนรู้แบบหมู่คณะ ผ่าน Application Zoom ส่งตรงความรู้ ความสนุก ถึงบ้านและห้องเรียน การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ออนไลน์ จัดหนัก จัดเต็ม ๒ หลักสูตร ต่อวัน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เช่น หลักสูตรไอศกรีมผลไม้ หลักสูตรเค้กกล้วยหอม หลักสูตรการทำพิซซ่าขนมปัง ผ่าน Application Zoom การจัดหลักสูตรเรียนรู้อบรมออนไลน์ “วิชาของแผ่นดิน” ที่นำองค์ความรู้เคล็ดลับการทำเกษตรพึ่งตนเองจากวิทยากรมากความสามารถมาถ่ายทอด ผ่าน Live Facebook Fanpage พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เป็นประจำทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป การผลิตรายการออนไลน์ ที่ทั้งสนุก มีสาระ และสามารถรับชมได้ทุกวัย

โดยถ่ายทอดเรื่องราวของ นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ภาพยนตร์แอนิเมชั่น ฐานการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมองค์ความรู้ภาคการเกษตรที่นำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage และช่องทาง YouTube กษัตริย์เกษตร Channel ของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมการเรียนรู้