พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 2

0
1065

โดยมี พลโท วิโรจน์ เกิดแสง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งสำหรับบิ๊กบอส ดร.สมชาย​ หัชลีฬหา ในฐานะประธาน​กรรม​การบริหาร​ บริษัท​ จอยแอนด์​คอยน์ คอร์ปอ​เรชั่น จำกัด (J&C) และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมู่ เค้าแมว กับการสำเร็จการศึกษา​ในหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 2