“พัฒนาทักษะผู้นำ” จากการค้นพบ “ตัวตน” ในวัยเด็กที่โรงเรียนภาคฤดูร้อนกับหลักสูตรการศึกษาแบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษของโรงเรียนนานาชาติดีบีเอส

0
582

ทำไมผู้คนในโลกตะวันตกส่วนใหญ่ถึงกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และรู้ว่าตนเองชอบอะไรและหลงไหลในสิ่งใดตั้งแต่ยังเด็ก

จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศได้ส่งเสริมการเรียนการสอนและบ่มเพาะให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาอย่างมีเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรของประเทศอังกฤษ ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนและทำกิจกรรมมากมายระหว่างวัน ทำให้เด็กได้สำรวจตัวเองว่าชอบอะไรและอยากเป็นอะไร

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี โรงเรียนนานาชาติ ดีบีเอส เด่นหล้า บริติช สคูล (DBS Denla British School) บนถนนราชพฤกษ์ จะเปิดโรงเรียนภาคฤดูร้อน (Summer School) เพื่อนำหลักสูตรจากโรงเรียนเอกชนของอังกฤษที่ทางดีบีเอสใช้สอนนักเรียนของโรงเรียน (Enhanced British Curriculum) มาเปิดสอนให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆด้วย ด้วยความหวังว่าเด็กๆทุกคนที่มาเรียนซัมเมอร์กับดีบีเอสจะได้รู้จักตนเองมากขึ้น พร้อมกับได้ฝึกเป็นผู้นำตั้งแต่ยังเล็ก อันเป็นทักษะสำคัญที่ดีบีเอสพ่วงเข้าไปในหลักสูตร

“Self-Discovery คือหัวใจของการเรียนหลักสูตรอังกฤษ ซึ่งคุณลักษณะสำคัญของการค้นพบตัวตนนี้คือทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership skill) เพราะแท้จริงแล้วทักษะผู้นำไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวหน้าคนอื่น แต่หมายถึงการเป็นเจ้านายชีวิตตัวเอง ผ่านการวางแผนและรับผิดชอบในตัวเองก่อนต่างหาก” ชาร์ลี พลาวไรท์ ผู้จัดการ DBS Summer School กล่าว 

สำหรับ DBS Summer School นั้นได้ริเริ่มโครงการ Leadership Programme เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้พวกเขาได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ นักเรียนยังได้วางแผนและทำงานร่วมกันกับนักเรียนรุ่นน้องหรือกับเพื่อนวัยเดียวกันด้วย เมื่อเรียนจบไป ส่ิ่งที่พวกเขาได้มีมากกว่าประกาศนียบัตรและโปรไฟล์ที่สามารถเอาไว้ยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือสมัครงาน แต่พวกเขายังได้ทักษะชีวิตที่จะติดตัวพวกเขาไปจนเติบใหญ่

ทั้งนี้ DBS เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Pre-EY-Y10 (หรือเทียบเท่าระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) พร้อมข้อเสนอพิเศษ ลดค่าแรกเข้า 20% และสำหรับนักเรียนอายุ 7 ปีขึ้นไป สามารถสอบชิงทุนการศึกษา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 666 1933 หรืออีเมล admissions@dbsbangkok.ac.th