พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบใบประกาศนียบัตรให้ J&C

0
1069

มุ่งยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องขอร่วมแสดงความยินดีกับ เจ แอนด์ ซี ไอมาร์ท (J&C imart)ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ J&C ได้รับ “ Franchise Standard 2022″ 4 ปีซ้อน โดยกระทรวงพาณิชย์ อย่างไรก็ดีสำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นเข้าร่วมการรักษาเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2018 ถึงปี 2022 ในทั้ง 7 หมวดหมู่ คือผู้ประกอบธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์ศักยภาพในการบริการจัดการธุรกิจด้วยการประเมินตนเอง และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จริง ณ สถานประกอบการ รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือนโดยการรักษาเกณฑ์มาตรฐานใน 7 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย การนำองค์กร, กลยุทธ์, ลูกค้า, การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้, บุคลากร, การปฏิบัติการ และผลลัพธ์จึงได้รับเกียรติจาก นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปี 2565

โดย ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับมอบใบประกาศนียบัตรดังกล่าวภายในงานที่จัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมนำผู้บริหารเยี่ยมชมบูธแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์(Show Case) ที่น่าชื่นชมผลงานกันอีกด้วย