“พลังบุญทิพย 9 เดือน 9 ปีที่ 13” นำผู้ถือหุ้นสร้างบุญมหากุศล ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2)

0
1576

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมผู้บริหารและพนักงาน จัดโครงการ “พลังบุญทิพย 9 เดือน 9 ปีที่ 13” ในวันฤกษ์ดี นำคณะผู้ถือหุ้นและกัลยาณมิตรธรรม กว่า 160 คน ร่วมสร้างบุญมหากุศล ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์ พระ​อา​    จารย์จีนคณาณัติจีนพรต ปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชา กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมถวายสังฆทานจตุปัจจัยไทยธรรม และภัตตาหารเจ แด่พระสงฆ์จีนนิกาย 10 รูป สามเณร 79 รูป 

สำหรับโครงการ พลังบุญ ทิพย 9 เดือน 9 เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ทิพยประกันภัย ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และดูแลสังคมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และแสดงความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา      พระมหากษัตริย์ ที่เป็นที่เคารพ สักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชนคนไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป