พฤกษาใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ “ลดใช้พลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน”

0
214

พฤกษาใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงาน “ลดใช้พลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน” ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม “Pruksa Save The World” โดยมี นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วจำนวน 15,870 ขวด มอบให้กับพระเอกพล อคฺคปญฺโญ พระวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม วัดจากแดง เพื่อนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล สำหรับตัดเย็บเป็นผ้าไตรจีวรได้มากถึง 1,058 ผืน ทำให้ช่วยลดขยะพลาสติกและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก, กิจกรรม “Pruksa Lady’s Month” นำบราเก่าที่ไม่ใช้แล้วมอบให้กับคุณพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรม “Pruksa No Plastic Bag” มอบถุงผ้าให้กับพนักงานที่ช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกอย่างยั่งยืน

กิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development ของพฤกษาในด้าน HEART to EARTH ที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนรุ่นหลังมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป