พม. โดยการเคหะแห่งชาติเข้าช่วยเหลือครอบครัวที่ติดโควิด – 19 ในเคหะชุมชนฉลองกรุง เขตหนองจอก

0
1687

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำนวน 4 ราย ซึ่งอาศัยอยู่ในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง โซน 5 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ พร้อมทั้งประสานหาสถานที่ตรวจแบบ RT – PCR เพื่อให้เข้าระบบสาธารณสุข​ต่อไป
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาฉลองกรุง เข้าช่วยเหลือครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำนวน 4 ราย ซึ่งอาศัยอยู่ในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง โซน 5 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยรับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ครอบครัวดังกล่าวอาศัยอยู่รวมกัน10 คน ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 แบบ Antigen Test Kits เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีสมาชิกในครอบครัวไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าว 6 คน จึงได้แยกตัวออกไปพักอาศัยอยู่ที่อื่น ส่วนผู้ที่ติดเชื้อ4 คน ได้อาศัยอยู่รวมกันภายในบ้าน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุมชนได้นำถุงยังชีพและจัดส่งอาหารให้กับครอบครัวนี้แล้วตั้งแต่วันแรกที่ทราบผลว่าติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
สำหรับในวันนี้ (2 ส.ค.64) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเข้าระบบของหน่วยงานสาธารณสุขในการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล และกำลังประสานหาสถานที่ตรวจแบบ RT – PCR เพื่อให้ได้ผลตรวจทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ และสามารถเข้ารับการรักษาตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงประสานงานจัดหาถังออกซิเจนให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหายใจติดขัดและเหนื่อยหอบอีกด้วย