พม.โดยการเคหะแห่งชาติมอบ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด – 19” ให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตคลองสามวา

0
1616

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ มอบหมายให้การ​   เคหะแห่งชาติเป็นตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด – 19” จากสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่เขตคลองสามวา

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ส่งมอบถุงยังชีพดังกล่าวจำนวน 72 ถุง ให้กับนางเบญจพร เมืองอินทร์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตคลองสามวา และคณะ เพื่อนำไปกระจายส่งมอบให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตคลองสามวาต่อไป ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ