ผู้บริหาร “กระทรวงอุตสาหกรรม” ชมกระบวนการผลิตเส้นใยกัญชงเชิงพาณิชย์ของ “เอราวัณสิ่งทอ”

0
772

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกระบวนการปั่น ทอ เส้นใยกัญชง เพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ของ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในการพัฒนาและผลิตเส้นด้ายผสมเส้นใยกัญชงและเมื่อนำไปทอเป็นผ้าผืนจะมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันรังสียูวี โดยในเบื้องต้น ได้นำไปผลิตถุงเท้า รองเท้า และเครื่องแบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนานวัตกรรมผ้าฝัง Zinc pyrithione ลงในเส้นใยผ้าที่ทำให้ผ้ามีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโคโรน่าไวรัสได้สูงถึง 99.69 % และยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.95 % ซึ่งทางบริษัทฯ นำมาใช้ในการผลิตชุดพยาบาล หน้ากากอนามัย ผ้าม่านที่ใช้ในสถาพยาบาล เพื่อนำไปพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ต่อไป

โดยมี ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเยี่ยมชม และมี นายคมสัน ศุภมิตร์ กรรมการผู้จัดการ และ นายสาธิต ธีระประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 

#กระทรวงอุตสาหกรรม #เอราวัณสิ่งทอ #สถาบันสิ่งพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ #สถาบันอาหาร 

#เส้นใยกัญชง #กัญชง