ผนึกกำลัง “พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน” LOT8 J&C imart ร่วม New Year Grand Sale

0
306

ภายใต้นวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อพร้อมเดินหน้าร่วมแรงร่วมใจร่วมโครงการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ธุรกิจขายตรงโมเดิร์นเทรดรายแรกรายเดียวในไทย โดยเฉพาะในโครงการ “พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน LOT 1-7” ที่ “กรมการค้าภายใน” ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ด้วยการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาโดยตลอด และรวมถึงล่าสุดกับการจัดทำโครงการ “พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน” LOT 8 “New Year Grand Sale”

เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 นั้นบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ฯ ก็ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวภายใต้นวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน J&C imart ในรูปแบบแฟรนไชส์ร้านขายของชำระบบโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ซึ่งปัจจุบันได้ขยายสาขาไปกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศไทย

สำหรับจุดเด่นของ J&C imart ในความเป็นนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชนนั้นประกอบไปด้วย

  • ความโดดเด่นที่สามารถเปลี่ยนสถานะของ “ลูกค้า” ให้กลายมาเป็น “คู่ค้า” ด้วยนวัตกรรมการเปลี่ยนทุกรายจ่ายให้เป็นประโยชน์ร่วมกันในชุมชน
  • ความโดดเด่นในความเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้คนสามารถแปรเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน จากการเป็นผู้บริโภคเข้ามาสู่ระบบเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของระบบโดยไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมด 
  • ความโดดเด่นที่พร้อมสร้างอาชีพรองรับวัยก่อนเกษียณให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ช่วยลดต้นทุน และสร้างรายได้ด้วย J&C imart จากการเปลี่ยนหน้าบ้านเป็นหน้าร้าน
  • ความโดดเด่นที่พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มทักษะความสามารถและประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้คน
  • ความโดดเด่นด้วยรูปแบบ Platform Marketplace ใหม่ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถนำเสนอสินค้าไปกระจายไปขายหรือนำไปสู่การบริโภครับผลประโยชน์ร่วมกัน
  • ความโดดเด่นจากระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถนำสินค้าเข้ามาขายในระบบ หรือนำเอาระบบสิทธิ์ แฟรนไชส์ของ J&C imart ที่มีมาตรฐานร่วมกับภาครัฐไปสร้างอาชีพด้วยการเปลี่ยนหน้าบ้านเป็นหน้าร้านในพื้นที่ในเมืองหรือนอกเมือง