ปิดจ๊อบตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมือง ซีซั่น 2 พาณิชย์แย้มผลดำเนินงานทะลุเป้า

0
418

กรมการค้าภายใน ปิดจ๊อบตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมือง ซีซั่น 2 มูลค่าซื้อขายทะลุเป้า ผู้ประกอบการขานรับเป็นเสียงเดียวกันตอบโจทย์และอยากให้จัดขึ้นอีกแบบกระจายไปในหลายพื้นที่

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงานตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมือง หรือ “ORGANIC WEEKEND MARKET 2022” ซีซั่น 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมานั้นว่า ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ทั้งยอดมูลค่าการเจรจาธุรกิจและจำนวนคนเข้างาน งานนี้นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อ ทำให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตอินทรีย์/ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ทั้งช่องทาง offline และ online แล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการในการขยายตลาดให้กว้างขึ้นแล้ว รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าอินทรีย์เพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย


ทั้งนี้ ตลอด 4 สัปดาห์การจัดงาน “ORGANIC WEEKEND MARKET Season 2” ตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมือง ครั้งที่สอง เกิดมูลค่าการซื้อขายเจรจาธุรกิจในงานสูงถึง 304,336,280.00 บาท โดยในงานนอกจากผู้ซื้อรายย่อยแล้ว ยังมีผู้ซื้อรายใหญ่เข้าร่วมงานถึง 16 ราย สามารถจับคู่เจรจาธุรกิจได้มากถึง 75 คู่ สำหรับผู้ซื้อรายใหญ่ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) Siam Caza/Caza Association ผู้จัดหาสินค้าส่งออกไปยังตลาดจีน 2) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่รวมถึงให้บริการร้านอาหารในโรงพยาบาล 3) Bangkok Instrument ผู้คัดสรรสินค้าไปจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด 4) สบายดีการ์เด้น/Busy Bee ผู้ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สดและจัดทำแพ็คส่ง Makro โซนภาคใต้และยังมีเครือข่ายธุรกิจ SME ในลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ และ 5) รักษาเวลเนส ศูนย์สุขภาพที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมี 5 กลุ่มสินค้าที่ได้รับความสนใจสูงสุด ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคแปรรูปเพื่อส่งออก 2) ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สด 3) เครื่องสำอาง เวชสำอาง สกินแคร์ 4) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และ 5) ผลิตภัณฑ์สปา

ในส่วนของผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเพราะนอกจากจะสามารถจำหน่ายผลผลิตภายในงานได้แล้ว ยังได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อรายใหญ่อีกด้วย ในส่วนของสถานที่จัดงานนับว่ามีความเหมาะสม อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ในแต่ละวันที่จัดงานมีผู้มาชมงานจำนวนมาก มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ หากเป็นไปได้อยากให้ทางกรมการค้าภายในจัดงานในลักษณะเช่นนี้อีก โดยหมุนเวียนไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเอื้อให้กลุ่มเกษตรกรที่กระจายตัวไปในหลากหลายพื้นที่

โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยได้มีโอกาสนำผลผลิตของตนเองมาจำหน่ายในงาน
“กรมการค้าภายใน มั่นใจว่าการจัดงาน ORGANIC WEEKEND MARKET 2022 Season 2 ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับฝั่งเกษตรกร ผู้ผลิต และประชาชนในฝั่งของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยในส่วนของเกษตรกรนั้น สามารถกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ รวมถึงยังได้รับคำสั่งซื้อล็อตใหญ่จากภาคเอกชนหรือกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อส่งผลผลิตให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการช่วยเกษตรกรและชุมชนให้มีรายได้ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก อันจะช่วยต่อยอดธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริโภคยังได้รับความรู้และมีช่องทางการจับจ่ายผลิตผลเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล” อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวสรุป