ประเทศไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพงานประชุม FNM 2024 เวทีรวมนักวิจัยและแพทย์ระดับโลก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุ่งพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร

0
137

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะผู้นำด้านการบริบาลสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ ได้รับเกียรติจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร The Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting (FNM) 2024

ดร.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 43 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์และนวัตกรรม โดยได้พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยทั่วโลก

การสนับสนุนการจัดงาน FNM 2024 นับเป็นการตอกย้ำถึงความทุ่มเทในการพัฒนาการแพทย์ด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการยกระดับด้านสาธารณสุขและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดงานประชุม และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับโลก

ศ.นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ ประธานจัดงาน FNM 2024 หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า FNM 2024 เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรชั้นนำทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ the American Neurogastroenterology and Motility Society (ANMS), the European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM), the Asian Neurogastroenterology and Motility Association (ANMA), Australasian Neurogastroenterology & Motility Association (ANGMA) และ Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología (SLNG)

การประชุม FNM เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2014 และจัดขึ้นทุกสองปี เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่าย โดยการนำนักวิจัยและแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารทำงานผิดปกติกว่า 1,000 คน จากทั่วโลกมารวมตัวกัน โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคที่เกิดจากทางเดินอาหารทำงานผิดปกติที่คนทั่วไปรู้จักกันดี ได้แก่ โรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหาร ภาวะกระเพาะอาหารเคลื่อนไหวช้า โรคลำไส้แปรปรวน ภาวะท้องผูกเรื้อรัง เป็นต้น ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมากในคนไทยและคนทั่วโลก ซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโควิด-19 การประชุม FNM ครั้งที่ 5 จึงถูกเลื่อนจากปี 2022 เป็น 2024

การประชุม FNM 2024 ในปีนี้ จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับทาง the Asian Neurogastroenterology and Motility Association ในฐานะที่ทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงต่างชาติให้ความสนใจและไว้วางใจประเทศไทย ทั้งในด้านชื่อเสียงด้านการแพทย์ รวมถึงวัฒนธรรมและอาหาร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทย

โดยในงานจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 100 ท่าน มานำเสนอการค้นพบและผลงานวิจัยล่าสุด ตั้งแต่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการปฏิบัติทางคลินิก มีการประชุมสัมมนาเจาะลึกในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น หัวข้อ ‘การรับประทานอาหารและจุลินทรีย์ในลำไส้มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคและการจัดการโรคที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของสมองและลำไส้อย่างไร’ และ หัวข้อ ‘Asian focus’ ที่รวมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านการทำงานของระบบทางเดินอาหารในเอเชียและตะวันออกกลาง เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านมุมมองใหม่ที่สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อ และสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

ผศ.นพ. ยุทธนา ศตวรรษธำรง หัวหน้าศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า โรคระบบทางเดินอาหารและตับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากพฤติกรรมการทานอาหาร สภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในปัจจุบัน ทำให้พบผู้ที่มีอาการผิดปกติหรือเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารและตับมากขึ้นทุกปี เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง โรคลำไส้แปรปรวน โรคตับ โรคตับอ่อน เป็นต้น

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เราตระหนักถึงปัญหา และมุ่งหวังที่จะช่วยรักษาผู้ที่มีอาการหรือมีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและตับอย่างครอบคลุม ทั้งโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อน ที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนาตัวเราให้เป็นหนึ่งในใจของคนไทยและคนทั่วโลก โดยได้พัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมมือกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจและรักษาความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

และต่อมาในปี 2566 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ได้ต่อยอดขยายคลินิกเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาการรักษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และทัดเทียมมาตรฐานโลก โดยมีคลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ ประกอบไปด้วย คลินิกโรคทางเดินอาหารทั่วไป (General GI Center), ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร (Motility Center), ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร (Endoscopy Center), โปรแกรมตับอ่อน (Pancreas program), คลินิกพันธุกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร, คลินิกโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (IBD Center), คลินิกโรคตับ (Liver Center) และคลินิกไมโครไบโอมแบบบูรณาการ (Integrative Microbiome Clinic)

ปัจจุบันเรามีวิวัฒนาการใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการวินิจฉัยรักษาได้ดีขึ้น เช่น การให้บริการตรวจคัดกรองโรคในทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้องพร้อมระบบ AI detection ซึ่งช่วยให้สามารถเจอติ่งเนื้อได้มากขึ้นถึง 54% เมื่อเจอติ่งเนื้อในลำไส้หรือกระเพาะอาหาร แพทย์จะสามารถตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุได้ในทันที โดยการส่องกล้องไม่ต้องผ่าเปิดหน้าท้อง สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยของเรามาโดยตลอด

ในปีนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุนหลักของงาน FNM 2024 นับเป็นความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะทำให้แพทย์ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติ และแสดงถึงศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่เป็นผู้นำการประชุมวิชาการระดับโลกที่สำคัญ การประชุมนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ แต่ยังเป็นเวทีสำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์และความร่วมมือในอนาคตของประเทศไทย ปัจจัยเหล่านี้จะเอื้อประโยชน์ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้กับวงการแพทย์ในประเทศ และท้ายที่สุดจะยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยทั่วทั้งภูมิภาค

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน FNM 2024 หรือศึกษารายละเอียดและหัวข้อเสวนาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fnm2024.com/

Thailand Prepares to Host the Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting 2024 — Bringing Together Global Researchers and Clinicians to Exchange Knowledge and Develop Innovative Treatments for Gastrointestinal Diseases

Bumrungrad International Hospital, a leader in healthcare and medical innovation, is honored to be the first and only Thai private hospital sponsor of the Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting (FNM 2024), chosen by the Center of Excellence in Neurogastroenterology and Motility at Chulalongkorn University.

Artirat Charukitpipat, Ph.D., CEO of Bumrungrad International Hospital, shared that throughout Bumrungrad’s 43-year history, the hospital has focused on excellence in medicine and innovation by developing centers of excellence. The Bumrungrad Digestive Disease Center, one of its centers of excellence, is well-known and trusted by patients around the world.

Bumrungrad’s sponsorship of FNM 2024 demonstrates its continued dedication to advancing medical science in the field of neurogastroenterology and motility. FNM 2024 provides yet another important stage for healthcare professionals to develop professionally, learn, and build networks among international experts. Furthermore, it offers an opportunity to enhance public health in Thailand and bolster Thailand’s reputation as a highly sought-after MICE destination. Additionally, FNM 2024 will help enhance Thailand’s reputation for medical excellence.

Prof. Dr. Sutep Gonlachanvit, Chairman of FNM 2024 and Director of both the Center of Excellence in Neurogastroenterology and Motility at Chulalongkorn University and the Gastrointestinal Motility Center at Bumrungrad International Hospital, stated that FNM 2024 was made possible through collaboration among the world’s leading neurogastroenterology and motility organizations. These include the Neurogastroenterology and Motility Society, European Society of Neurogastroenterology and Motility, Asian Neurogastroenterology and Motility Association, Australasian Neurogastroenterology & Motility Association, and the Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología.

The Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting has been held biennially since 2014 as a venue for global knowledge exchange and networking. It connects over 1,000 researchers in the field of Neurogastroenterology and Motility with the aim of enhancing our understanding of the complex connections between the nervous and gastrointestinal systems, and developing innovations for diagnosing and treating diseases caused by gastrointestinal malfunctions. These include well-known conditions such as gastroesophageal reflux disease, dyspepsia, delayed gastric emptying, irritable bowel syndrome, chronic constipation, and more. Abnormalities in the digestive system are very common health problems among Thais and people worldwide, with the number of patients increasing each year. Unfortunately, the COVID-19 pandemic forced the cancellation of FNM 2022, which was subsequently rescheduled to 2024 as FNM 2024.

As the Center of Excellence in Neurogastroenterology and Motility at Chulalongkorn University is internationally recognized, FNM 2024 will be held from November 6th to November 8th, 2024, at the Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok, Thailand. The event will be hosted by CUNM in partnership with the Asian Neurogastroenterology and Motility Association, a well-respected institution in neurogastroenterology and motility. Moreover, Thailand is an excellent choice for the location, given its medical excellence, unique culture, and culinary strengths.

FNM 2024 will feature over 100 speakers sharing the latest research, covering topics from basic research to clinical techniques. Moreover, there will be ‘deep dive’ sessions dedicated to topics of particular interest, including diet and the role of gut flora in GI diseases, as well as exploration into how GI diseases can arise from interactions between the gut and the brain. ‘Asia focus’ topics will investigate GI health issues commonly diagnosed in Asia and the Middle East. Attendees are sure to gain innovative new perspectives on neurogastroenterology and motility issues, which they can extend and apply to their own work, while developing an enduring professional network.

Asst. Prof. Dr. Yudhtana Sattawatthamrong, Director of the Digestive Disease Center at Bumrungrad International Hospital, stated that GI and liver conditions are frequently diagnosed in people of all ages and genders because these conditions are highly related to eating habits, environmental factors, and modern lifestyles. Each year, the number of GI and liver diagnoses continues to increase. Some common conditions include GERD, chronic stomach diseases, IBS, liver disease, and pancreatitis.

The Bumrungrad Digestive Disease Center aims to use its expertise to comprehensively manage patients’ symptoms and treat their underlying digestive or liver conditions, whether the cases are general or complex. The hospital adheres to a process of continuous improvement to ensure it remains ‘top of mind’ for both international and domestically based patients. Toward that end, in 2022, the Bumrungrad Digestive Disease Center partnered with CUNM, recognized as Thailand’s number one facility and world-famous for treating all problems related to the gastrointestinal system—especially noted for its ever-increasing standards of care.

In 2023, the Bumrungrad Digestive Disease Center expanded to include a specialty clinic to deliver more comprehensive treatments aligned with international standards of care. The Digestive Disease Center hosts a variety of sub-specialty centers and clinics, including the General GI Center, Motility Center, Endoscopy Center, Pancreas Program, GI Genetics Clinic, IBD Center, Liver Center, and Integrative Microbiome Clinic. Today, it has become a leader in improving diagnostic and treatment efficiency through capabilities such as AI-assisted endoscopy, which improves the identification of polyps by 54% in the intestines or stomach. Doctors can then examine the tissues for further analysis and diagnosis. The use of endoscopic tools allows doctors to avoid large paramedian incisions. These advances reflect the hospital’s commitment to continuously seeking the best practices that most benefit patients.

This year, Bumrungrad is honored to be the main sponsor of FNM 2024. The hospital is extremely proud to host this international conference in Thailand, enhancing the recognition and acceptance of Thai doctors in the international academic arena and demonstrating that Thailand is a key destination for academic conferences and MICE. This conference will also positively impact the future of the Thai healthcare industry by acting as a springboard to showcase and launch medical innovations and enable collaboration. These factors will help improve the Thai healthcare industry, inspire Thai doctors, and raise the standards of medical care across all regions of Thailand.

Those interested can register to attend FNM 2024 or find additional details and discussion topics at https://www.fnm2024.com/