ประกาศ…. AIMSTAR​เลื่อนการจัดงาน

0
1321

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ ด้วยความห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของนักธุรกิจและสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการเลื่อนการจัดงานในระหว่างนี้ออกไปก่อน