ประกาศมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 ของโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 และชี้แจงหลังตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ฉบับที่ 1/2564

0
29

ตามที่ข้อมูลไทม์ไลน์อัพเดทสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเข้าร่วมงานสัมมนาอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจมืออาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 ขณะนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ในระหว่างรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ฝ่ายบริหารจัดการฯ ได้ตรวจสอบไปยังผู้จัดงานสัมมนา  รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย และเพื่อทราบข้อมูลการเดินทางภายในอาคาร และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทันที

ทั้งนี้โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 ขอชี้แจงว่า ในปัจจุบัน โรงแรมมีการให้บริการลูกค้าในลักษณะผสมผสาน (Hybrid) โดยให้บริการแก่ลูกค้า ด้านการจัดงานประชุม สัมมนา ตามปกติ ซึ่งแยกจาก ส่วนของห้องพัก ที่ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ผ่านการตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ซึ่งมีมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างสูงสุดในทุกขั้นตอน โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่และการทำงานอย่างชัดเจน ทั้งด้านพื้นที่ให้บริการ การจัดการ พนักงานผู้ให้บริการ และการดูแลด้านความปลอดภัย ฯลฯ  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด  โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เร่งดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดภายในอาคารโดยเร่งด่วน ดังนี้

  1. โรงแรมปิดบริการชั้นห้องประชุมทันที เพื่อลดความเสี่ยง
  2. โรงแรมทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 บริเวณจุดสัมผัสทุกจุด รวมถึงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดภายในอาคาร เช่น พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่บริเวณโถงลิฟต์ ลิฟต์โดยสารทั้งหมด ทางเดินส่วนกลาง พื้นที่จอดรถ ลอบบี้ และห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ ทุกชั่วโมง 
  3. โรงแรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเหนือจากบริเวณจัดงาน อาทิ สำนักงาน ห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ
  4. ตรวจเชิงรุกพนักงานทุกคน และแยกกักตัวพนักงานที่ให้บริการลูกค้ากลุ่มจัดเลี้ยง ผลตรวจไม่ปรากฏพบผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 มีนโยบายปิดบริการห้องประชุม และพื้นที่ชั้นประชุม เป็นระยะเวลา 30 วัน รวมทั้งกักตัวพนักงานส่วนจัดงานสัมมนาและประชุมที่ให้บริการในวันดังกล่าวทันที

เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของแขกและสังคมส่วนรวม ทางโรงแรมฯ ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับโควิดอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำแผนประเมินและแผนปฏิบัติการตามคำแนะนำนโยบายของสาธารณสุข พนักงานทุกคนได้รับการอบรม เกี่ยวกับวิธีการดูแลสถานที่และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการรักษาความปลอดภัยตลอดการทำงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.grandecentrepointsukhumvit55.com/hotel-bangkok/stay-confident