ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณีลูกจ้างธนาคาร 1 ราย ติดเชื้อ COVID-19

0
230

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรายงานว่า วันนี้ (ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564) มีลูกจ้างธนาคารจำนวน 1 ราย ของฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล ปฏิบัติงานที่ชั้น 7 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่าติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งลูกจ้างธนาคารรายดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการกับลูกค้าโดยตรง เนื่องจากรับผิดชอบงานทางด้าน Call Center และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้ารวมถึงผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารจึงดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องดังนี้

  1. ลูกจ้างธนาคารที่ติดเชื้อ COVID-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และจัดทำ Timeline
  2. พนักงาน/ผู้ปฏิบัติงานธนาคารที่มีความเสี่ยงสูง หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ กักตัวในสถานที่พักอาศัย และ Work from Home เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงานธนาคารที่มีความเสี่ยงต่ำที่ใกล้ชิดผู้ป่วยแต่มีการป้องกันให้ Work from Home เป็นระยะเวลา 7 วัน พร้อมติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
  3. ทำความสะอาดแบบ Big cleaning ด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ลิฟต์ และจุดสัมผัส 
  4. ให้ผู้ปฏิบัติงาน Call Center ของฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล ทีมที่เข้ามาปฏิบัติงานในธนาคารระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 Work from Home ในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 และให้ผู้ปฏิบัติงานอีกทีมที่ Work from Home กลับเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคาร ทั้งนี้ Call Center ของ   ฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล เป็นคนละฝ่ายงานกับ Call Center หลักของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมายเลข 0-2645-9000 จึงไม่มีผลกระทบกับการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Call Center หลักของธนาคารแต่อย่างใด 
  5. รายงานเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบ

 ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทั้งในสำนักงานใหญ่ หรือที่ทำการสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ อาทิ การรักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing กำหนดจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการเพื่อลดความแออัด ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเพิ่มความถี่ของการทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้า ใช้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์