ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งปิดสาขาโลตัส พระราม 4 (เป็นการชั่วคราว) ในวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2564 และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564″

0
1477