ประกาศธนาคารออมสิน เลื่อนการแจกแอลกอฮอล์เจล

0
46

ตามที่รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง นั้น

ธนาคารออมสิน จึงขอเลื่อนการแจกแอลกอฮอล์เจลในวันที่ 27 มีนาคม 2563 และ วันที่ 10 เมษายน 2563 ออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก โดยจะพิจารณาวิธีการ กำหนดการ รวมถึงสถานที่ในการแจกที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดให้ทราบต่อไป

#ธนาคารออมสิน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้