ปฏิทินข่าว DITP ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0
1258

“การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก” ครั้งที่ 2

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ที่สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศได้เข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการส่งออก ให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและผู้ที่สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 นี้ อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar ที่จะสอนเทคนิคการสร้างกลยุทธ์และการตั้งราคา ทฤษฎีทางลัดในการคิดต้นทุนและเสนอราคาขายอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์และบริหารกำไรของช่องทางการขายในตลาดล่าง-บน และออนไลน์

          สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://drive.ditp.go.th/

ตั้งแต่วันนี้ – 4 มีนาคม 2564 เท่านั้น รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน ค่าสมัคร 500 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-046-6688, 02-507-8146 และสามารถติดตามงานสัมมนาอบรมหลักสูตร​        ต่าง ๆ ของ NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/