บ้านรักษ์โลกศุภาลัย 124 โครงการทั่วประเทศ ร่วมโครงการสินเชื่อ GSB Green Home Loan

0
417

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) จับมือธนาคารออมสิน โดยนางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารการขาย (ขวา) ยกทัพ 124 โครงการบ้านศุภาลัยทั่วประเทศ

ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาฯ ที่มีโครงการเน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวนมากที่สุดในการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ GSB Green Home Loan โดยคัดสรรโครงการบ้านรักษ์โลก ด้วยการออกแบบให้มีรูปทรงเหมาะกับสภาพภูมิอากาศและตำแหน่งที่ตั้ง ทิศทางลม เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ถ่ายเทความร้อน หรือลดความร้อน หรือติดตั้งอุปกรณ์ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า เช่น Solar Cell หรือ Solar Rooftop มอบสิทธิพิเศษดอกเบี้ยเคหะธนาคารออมสินลดอีก 0.05% จากอัตราดอกเบี้ยปกติที่ธนาคารประกาศไว้ ระยะเวลาในการใช้อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566 โดยอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 15 พฤศจิกายน 2566