บีวัน ไลท์ติ้ง มอบรางวัลพนักงานดีเด่น

0
288

นายอภิชาติ อ่อนน้อม (กลาง) กรรมการผู้จัดการบริษัท เอพี สมาร์ท จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ บีวัน ไลท์ติ้ง (Bewon Lighting) “สว่างนานไม่กลัวดับ” ผู้นำด้านสินค้า LED สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน คุณภาพมาตรฐาน มอก. มอบรางวัลพิเศษพร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นายอดิศพงศ์ เกื้อสกุล พนักงานดีเด่นที่ทำยอดขายสูงสุดประจำเดือนสิงหาคม โดยทำยอดขาย 2.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจัดกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องทุก ๆ เดือน ณ บริษัท เอพี สมาร์ท จำกัด นนทบุรี