บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดตัวแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี “Hop On BTS” ขอบคุณผู้โดยสารที่มีส่วนร่วมลดโลกร้อน

0
129

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นายดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน และหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร และนายจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี “Hop On BTS” ขอบคุณผู้โดยสารที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน

จากการโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมสร้างการรับรู้ และเชิญชวนทุกคนให้หันมาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อโลก โดยได้แปลงโฉมขบวนรถไฟฟ้าให้กลายเป็นพื้นที่สื่อสาร สร้างความตระหนักรู้ ตลอดเดือนธันวาคมนี้
ทั้งนี้ จากการดำเนินงาน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในปี 2542 รวมระยะเวลา 23 ปี ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกท่าน ได้มีส่วนช่วยในการ ลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโลกร้อนไปแล้วกว่า 1.9 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ถึง 200 ล้านต้นใน 1 ปี

นอกจากนี้บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้จัดทำกลยุทธ์ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตั้งเป้าหมายที่จะคงสถานะการเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral รวมถึงมุ่งมั่นจะใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการกำหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของการดำเนินงาน อีกด้วย

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ปฯ) เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE, MIX และ MATCH โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ

ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น Bluechip ที่อยู่ในดัชนี SET50 และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของดัชนี MSCI Asia Pacific, FTSE4Good และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทขนส่งมวลชนทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonisation) ของบริษัท ประกอบกับการมุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส่งผลให้บีทีเอส กรุ๊ปฯ
เป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดย DJSI