บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

0
431

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของสถาบันไทยพัฒน์ (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการเปิดเผยข้อมูลและผลงานของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) โดยนางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการรับรางวัล

โดยในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจ จากการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆ ต่อสาธารณะ รวมทั้งสิ้น 121 รางวัล โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 56 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 43 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 22 แห่ง นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว สถาบันไทยพัฒน์ยังต้องการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 121 แห่ง ในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่ 12.6 ร่วมกัน

เกี่ยวกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ปฯ)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ปฯ) เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE, MIX และ MATCH โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ
ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น Bluechip ที่อยู่ในดัชนี SET50 และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของดัชนี MSCI Asia Pacific, FTSE4Good และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทขนส่งมวลชนทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonisation) ของบริษัท ประกอบกับการมุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส่งผลให้บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดย DJSI