บีคอน วีซี ลงทุนใน BUILK เสริมความแข็งแกร่งแพลตฟอร์มก่อสร้างไทย 

0
1240

BUILK ประกาศรับการลงทุนจาก Beacon VC บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย ในรอบ Series B ร่วมกับนักลงทุนเชิงยุทธศาสตร์อีก 3 ราย ต่อยอดเทคโนโลยีและบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารวัสดุก่อสร้าง และยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่ยุคดิจิทัล มั่นใจการลงทุนสามารถเอื้อประโยชน์ทั้งซัพพลายเชนก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ แพลตฟอร์มสัญชาติไทย เติบโตเข้าสู่เฟสของการทำกำไรและตั้งเป้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด (BUILK) เทคสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการบริหารธุรกิจก่อสร้างและการซื้อขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ตระหนักว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย อุตสาหกรรมก่อสร้างยังเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง จากการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ โครงการเมกะโปรเจคและงานสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ แต่ปัญหาหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุน ทำให้ผู้ประกอบการในภาคก่อสร้างไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้ เกิดความสูญเสียทั้งเรื่องต้นทุน เวลา และคุณภาพ 

บิลค์ วัน กรุ๊ป จึงพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับการทำงานของธุรกิจก่อสร้างมากว่า 11 ปี และต่อยอดสู่บริการต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการก่อสร้าง เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกว่า 3,500 ราย เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลได้สำเร็จ การเติบโตด้วยรูปแบบธุรกิจ SoftwareasaService และ WorkflowIntegrated Marketplace เปิดโอกาสให้เกิดการขายสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้าง โดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 500 ล้านบาท และกำลังขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

นายไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า การให้บริการที่ครอบคลุมทั้งซัพพลายเชนของ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม BUILK ที่ช่วยผู้รับเหมาไทยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงต้องการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้รับเหมา หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับผู้รับเหมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนของบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ที่ต้องการจะยกระดับการให้บริการที่มีความสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมทางด้านการเงินที่ทำให้ผู้รับเหมาไทยทำงานเป็นระบบมากขึ้น ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เมื่อทำงานเป็นระบบ ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ ทำให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าผู้รับเหมาทั่วไป ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะผลักดันและพัฒนาขีดความสามารถของผู้รับเหมาไทยไปอีกขั้น นอกจากนั้น ทาง BUILK ยังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนวิธีทำงานในไซต์งานก่อสร้าง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการทำงานมากขึ้น ยกระดับการให้บริการของผู้รับเหมา สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า สร้างเครือข่ายให้เกิดปฏิสัมพันธ์ แสดงความคิดเห็นและเข้าถึงกันด้วยเทคโนโลยี

นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยที่ยังมีความสามารถที่จะเติบโตได้อีกมาก แต่เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบกับความท้าทายที่เกิดจากการดิสรัปต์ของธุรกิจก่อสร้างใหม่ ๆ รวมถึงการเกิดโรคระบาดที่ไม่มีใครคาดคิด ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสร้างสำหรับงานเอกชนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ยังมีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาและเติบโตของประเทศไทยอย่างมาก ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยและบริษัทบิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด จึงได้ร่วมมือกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ที่มีความสามารถ และศักยภาพในการเติบโต แต่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายขีดความสามารถ พัฒนาระบบการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น

นอกจากนี้ การร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด และ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ในครั้งนี้ ยังมีพันธมิตรสำคัญที่ทำให้วิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันนั้นเป็นจริงได้ โดยได้รวมจุดเด่นและความแข็งแกร่งของทั้ง 3 พันธมิตรร่วม นั่นก็คือ แอดเวนเจอร์ส บาย เอสซีจี บริษัท ครี-ฟูล จำกัด และ บริษัท โรสวูด แคปปิตอล จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างมาอย่างยาวนาน มาช่วยเสริมในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวงการก่อสร้างร่วมกัน ทางด้านองค์ความรู้ พัฒนาระบบการทำงาน และนำประสบการณ์จริงมาแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี ช่วยให้การทำงานของบริษัทรับเหมาไทยสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย

 เกี่ยวกับบิลค์ วัน กรุ๊ป (Builk One Group)

บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2548 และขยายรูปแบบการดำเนินงานแบบเทคสตาร์ทอัพในปี 2552 ด้วยการก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด ภายใต้แนวคิดที่ต้องการพลิกโฉมวงการก่อสร้างให้ก้าวสู่โลก ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ได้ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น Pojjaman2 ระบบ Cloud ERP เต็มรูปแบบสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ BUILK.COM ซอฟต์แวร์บริหารต้นทุนธุรกิจก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมาเอสเอ็มอี “ฟรี” รายแรกในเอเชีย ด้วยเป้าหมายที่จะปฏิวัติวงการก่อสร้างด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และรูปแบบ Business Model ใหม่ๆ มาสู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อผ้ปูระกอบการอื่นๆ ในซัพพลายเชนก่อสร้าง ทำให้เกิดเป็น บริการซอฟต์แวร์อีกมากมาย อาทิ YELLO ร้านวัสดุก่อสร้างออนไลน์ บริการเช็คราคาวัสดุก่อสร้างจากฐานข้อมูลการสั่งซื้อจริงที่ใหญ่ที่สุด JUBILI by BUILK โปรแกรมบริหารงานขายสำหรับธุรกิจ B2B โดยเฉพาะ PLOY by BUILK ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ Kwanjai by BUILK ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมอาคาร และล่าสุด BUILK360 ระบบประสานงานตรวจไซต์ก่อสร้างแบบ 360 องศา ทั้งนี้ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จากัด ได้รับการลงทุนรอบก่อนหน้าจากนักลงทุน Corporate Venture Capital (CVC) ได้แก่ Moonshot Venture Capital และ AddVentures by SCG

เกี่ยวกับบีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล (Beacon Venture Capital

บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล (บีคอน วีซี) ตั้งขึ้นในปี 2560 โดยทำหน้าที่เป็นกองทุนร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย บีคอนวีซีลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อต่อยอดการดำเนินงานเชิงเทคโนโลยีของธนาคาร โดยเน้นลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่ (Early Stage) จนถึงบริษัทที่อยู่ในช่วงขยายธุรกิจ (Growth Stage) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) เท่านั้น แต่รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค (Consumer Technology) และเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ (Enterprise Technology) ทั้งนี้ กองทุนบีคอนวีซีมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 135 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และได้ลงทุนในหลายบริษัททั้งในและต่างประเทศ เช่น FlowAccount, Eventpop, Jitta, Grab, Nium และ Aspire เป็นต้น

Beacon VC invests in BUILK, leading construction tech, to strengthen the Thai construction platform

 BUILK – a Thai tech startup – has announced that it recently completed Series B fundraising from Beacon VC, the venture capital arm of KASIKORNBANK PLC (KBank), with three other strategic investors. Through the VC funding, BUILK aims to strengthen its technology and financial services to enhance Thai companies’ construction material management process and propel the Thai construction industry towards the digital era. This innovation is hoped to benefit the construction supply chain, property developers, contractors, manufacturers, and distributors of construction materials, thus aiding BUILK in profit generation and preparing the company to go public thereafter.

Builk One Group Ltd. (BUILK) is a Thai tech startup that provides business management and online construction material trading platform for construction companies. Despite the impact of the COVID-19 pandemic and the Thai economic slowdown, the construction industry still shows bright prospects thanks to the capital injection from the public sector, especially into megaprojects and national infrastructure projects. However, many contractors lack the opportunity to access technology and funding sources, impairing these contractorsability to improve their business efficiency from cost and time management to quality aspects.

For over 11 years that Builk One Group has developed and offered a digital business management platform for the construction industry, it had helped more than 3,500 companies in the industry to digitize their work process through Builk One Group’s software as a service (SaaS) offering and workflow-integrated marketplace models. BUILK generated a sales turnover of more than 500 million Baht last year, and it plans to expand its presence within ASEAN in the foreseeable future.

Mr. Patai Padungtin, CEO and Founder of Builk One Group Co. Ltd., said that the company had developed the BUILK Platform to help Thai construction entrepreneurs operate more effectively, giving them improved access to funding or financial products. These goals align with Beacon Venture Capital’s vision to bring in digital innovation together with KBank’s financial capabilities to help contractors operate their businesses more systematically, eliminate redundancies, and improve access to capital. Moreover, Builk One Group has developed a technology for construction sites to enhance operational efficiency and reduce errors. This technology will also help contractors add value to their services, strengthen customer confidence, and create more significant interaction and communication between different stakeholders. 

Mr. Thanapong Na Ranong, Managing Director of Beacon Venture Capital, KBank’s venture capital arm who looks to invest in startups that have strong ability to innovate, commented that that Beacon VC is interested in the domestic construction industry because it still has a lot of opportunities to be digitized. Despite changes in the Thai construction industry along with challenges stemming from the recent disruption of new construction businesses and an unexpected pandemic, which has hurt the economy and private construction business, the construction industry remains imperative to Thailand’s development and growth. Thus, KBank has joined with Builk One Group to establish new guidelines towards the development of financial products and new forms of financial services in offering loans to construction firms that have the capacity and potential for growth, but cannot access funding sources to support their operations. To this end, technology is being used to enhance business capacity, develop a work system and increase the chance of getting construction projects.

This strategic cooperation between Beacon Venture Capital Co., Ltd. and Builk One Group Co., Ltd. also benefits from an alliance with three major business partners whose combined strengths help bring this shared vision closer to fruition. They are AddVentures by SCG, Cre-Ful Co., Ltd., and Rosewood Capital Co., Ltd., all of which bring their long-standing expertise in construction work to support technological development within this industry, in terms of technical knowledge and work systems. New technology will be utilized to solve real-life issues experienced by Thai contractors in fast and convenient ways that further reduce expenses. Moreover, this collaborative effort is expected to introduce further innovations and in-depth data analyses previously unseen in Thailand.

About Builk One Group

Builk One Group Co.,Ltd was established in 2005 and has expanded as tech startup since 2009, founding Builk Asia Co.,Ltd, with the mission to progressively shift the construction industry to become fully, digitally transformed. The team designed and developed many Software-as-a-Service (SaaS) for the construction industry, such as Pojjaman2 (the fully cloud-based ERP system for large construction enterprises), and BUILK.COM (the first free cost control software for SME contractors in  Asia). With the mission to improve the construction industry by increasing efficiency in work and reducing the risk to the business, Builk One Group has brought knowledge, technology, creativity, and new business models to the industry. As a result, all solutions were developed for entrepreneurs in the whole construction supply chain, such as YELLO (the data-driven online construction materials store, offering price checks and purchase services), JUBILI by BUILK (the B2B customer relationship management), PLOY by BUILK (the customer relationship management for real estate), Kwanjai by BUILK (the commercial maintenance system), and BUILK360 (the brand-new virtual construction site tour). Previously, Builk One Group was funded by Thai corporate venture capital funds (CVC), which were Moonshot Venture Capital and AddVentures by SCG.

About Beacon Venture Capital

Founded in 2017, Beacon VC is a whollyowned corporate venture capital fund of Kasikornbank PLC. Beacon VC focuses on strategic investments in early to growthstage technology startups covering not only financial technology (fintech) but also consumer internet and enterprise technology. Currently, Beacon VC has a fund size of $135 million and has invested in several technology startups such as FlowAccount, Eventpop, Jitta, Grab, Nium and Aspire.