บำรุงราษฎร์นำทีมแจงทุกเรื่องต้องรู้กับวัคซีนทางเลือก ‘โมเดอร์นา’ ใครบ้างควรฉีด / ประสิทธิภาพ / ผลข้างเคียง / วิธีจอง

0
1828

ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เผยถึงข้อมูลวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ดังนี้

 • วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนชนิด mRNA ผลิตโดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา และจากการวิจัยพบว่า วัคซีนชนิด mRNA มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสได้มากกว่า 90%
 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ใครบ้างควรฉีด Moderna 
 • บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทย และต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expat) ที่ยังไม่ได้เข้าถึงวัคซีนแนะนำให้ฉีด 
 • ท่านที่ฉีด Sinopharm หรือ Sinovac ครบ 2 เข็ม และต้องการฉีด Moderna เป็น booster 1 เข็ม ซึ่งคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มคนไข้รุ่นแรกๆ หลังจากได้รับวัคซีนเข็ม 2 แล้วนานเกิน 3-6 เดือน​  
 • เนื่องจากจำนวนวัคซีนมีจำนวนจำกัด ใครไม่มีความจำเป็นต่อการฉีดในเวลานี้ 
 • สำหรับผู้ที่ฉีด AZ ควรฉีดให้ครบ 2 เข็ม แล้วควรรอวัคซีนที่กำลังจะออกเป็น generation ใหม่ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตกำลังดำเนินการผลิตอยู่ วัคซีนดังกล่าวจะป้องกันโควิด-19 ได้หลากหลายสายพันธุ์ ที่เรียกกันว่า Multi-variant vaccine คล้ายๆ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดเพียงตัวเดียว ป้องกันได้ 4 สายพันธุ์
 • คาดว่า Multi-variant vaccine จะเริ่มการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2565 และทยอยส่งมอบราวกลางปี
 • สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีน AZ ไปแล้ว 1 เข็ม ขอให้ใช้แพลตฟอร์มแรกในการฉีดเข็ม 2 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ได้สูงสุด จึงไม่แนะนำให้สลับ platform มาฉีด Moderna เนื่องจากปัจจุบัน WHO ยังไม่มีข้อแนะนำ โดยกำลังอยู่ในขั้นการทดลอง และยังไม่รู้ผลข้างเคียงในระยะยาว 
 • อาการข้างเคียงที่พบบ่อย ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด 
 • อาการอื่น ๆ อาจพบ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ และคลื่นไส้อาเจียน ส่วนมากอาการไม่รุนแรงและหายไปได้เองหลังฉีดยาประมาณ 2 – 3 วัน 
 • ยังไม่มีข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาว เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่
 • อย่างไรก็ดีแนะนำให้ฉีดวัคซีนที่มี หรือสามารถเข้าถึงในระหว่างนี้ไปก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เพราะวัคซีนทุกชนิดสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงได้ 

ด้าน ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงหลักการการสั่ง การบริหารจัดการ รวมถึงขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก Moderna ของ รพ. ดังนี้ 

1). หลักการการสั่งวัคซีนทางเลือก Moderna 

 • ไม่มีเจตนานำเข้าวัคซีนเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ
 • พิจารณาตามกำลังคนของบุคคลากรของเรา และความสามารถในการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และปลอดภัย เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนภาคประชาชนผ่านหมอพร้อม รับได้ประมาณวันละ 300 ราย
 • รพ. ได้รับคำชมเชย ด้านการจัดการ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ไม่แออัด จากการจัดการการฉีดวัคซีน ผ่านหมอพร้อม ที่กำลังดำเนินการอยู่
 • ต้องการให้ผู้ป่วยของ รพ เข้าถึงวัคซีนทางเลือกอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ตามหลักการงานวิจัยที่ปรากฎ
 • ได้รับการจัดสรรจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในจำนวนน้อยกว่าที่จอง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการ และมีความยืดหยุ่นในการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง 

2). ถ้าอย่างนั้นเราควรจัดสรรการจองวัคซีนอย่างไร

โรงพยาบาลฯ ขอบริหารจัดการเรื่องวัคซีนทางเลือก Moderna ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ เลย
 • รับ Moderna 2 เข็ม (คาดว่าจะมาถึงในช่วง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565)
 • จากจุดยืนการบริบาลด้วยมาตรฐานบำรุงราษฎร์ และความปลอดภัยสูงสุดที่ยึดมาตลอด 40 ปี ทางโรงพยาบาลฯ ขอสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ก่อน เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์
 1. กลุ่มผู้ที่รับ Sinovac 2 เข็มแล้ว มีข้อมูลพบว่าอาจมีภูมิต้านทานไม่เพียงพอกับสายพันธุ์ Delta จึงสามารถ ฉีด Moderna เพื่อเป็น booster 1 เข็มได้
 • จัดสรรให้กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน ซึ่งได้รับการฉีด Sinovac จำนวน 2 เข็ม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเราจะมีความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอ ในการบริบาลผู้ป่วยของเราได้ตามมาตรฐาน 
 • สำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์
 • รพ. ขอแสดงความชื่นชม ต่อการตัดสินใจของภาครัฐ ที่จะนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อบริการฟรีให้กับภาคประชาชน 
 • นับเป็นการแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจทำให้เราสามารถมีวัคซีน Moderna เหลือเพิ่มขึ้น หากสามารถใช้ Pfizer กับบุคลากรของเรา เพื่อนำไปสู่การกระจายสู่ภาคประชาชนที่มีความจำเป็นต่อไป
 • กลุ่มผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca 
 • แนะนำให้ฉีด AZ ให้ครบ 2 เข็ม แนะนำให้รอวัคซีนตัวใหม่ generation 2 ในกลางปีหน้า  ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด Multi-variant Vaccine ซึ่งอาจช่วยสร้างภูมิต้านทานครอบคลุมกว้างทุกสายพันธุ์
 • ฉีด AZ ครบ 2 เข็ม ก็เพียงพอที่จะมีภูมิต้านทานสายพันธุ์เดลต้าได้ หากท่านจะฉีด Moderna เป็น Booster Dose 1 เข็ม ก็ไม่มีความจำเป็น
 • ดังนั้น ผู้ที่ฉีด AZ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจอง Moderna ในช่วงนี้

3) เหตุใดจึงเปิดจองช้ากว่าที่อื่น

 • บำรุงราษฎร์ไม่มีเจตนานำเข้าวัคซีนเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ จึงไม่เปิดให้จองวัคซีน และไม่ให้ชำระเงินล่วงหน้า จนกว่าเราจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ว่าจะได้รับวัคซีนอย่างแท้จริง และได้ทำการศึกษาข้อมูล และผลการวิจัยอย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนการกระจายวัคซีนให้ผู้ป่วยที่จำเป็น

4) กำหนดการเปิดจองวัคซีนและช่องทาง

 • โรงพยาบาลฯ จะเปิดให้ทำการลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก Moderna ผ่านหน้า website Bumrungrad.com เพียงแหล่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนที่ รพ. ได้รับการจัดสรรในล็อตแรกครบเต็มจำนวน
 • ผู้สนใจ ต้องกรอกแบบสอบถาม เปิดเผยประวัติการรับวัคซีน ตามความเป็นจริง และทำการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน
 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน ว่าเข้าเกณฑ์ ตามกลุ่ม ไม่เคยรับวัคซีน หรือกลุ่มรับวัคซีน sinovac 2 เข็ม หรือไม่
 • หากท่านผ่านเกณฑ์ ทาง รพ. จะทำการส่งแบบฟอร์มการชำระเงินไปให้ทางอีเมล เพื่อทำการชำระเงินค่าจองต่อไป
 • เพื่อให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างเป็นธรรม รพ. ขอกำหนดยอดผู้ลงทะเบียนในแต่ละวัน เมื่อเต็มแล้ว จะปิดการลงทะเบียน และเปิดรับใหม่ในวันถัดไป
 • รพ. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษากับ รพ. ก่อน และค่อยเปิดให้แก่บุคคลทั่วไป เป็นลำดับถัดไป
 • ขอให้ผู้ป่วยของ รพ. เตรียมเลขประจำตัวผู้ป่วยให้พร้อม ก่อนการลงทะเบียน
 • การจองจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ การชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว
 • รพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น กรณีผู้จองเข้ารับวัคซีนชนิดอื่นก่อนที่ Moderna จะมาถึง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการความเหมาะสม และความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับวัคซีน

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก แนะนำให้ผู้ป่วยของ รพ. บำรุงราษฎร์ ดาวน์โหลด Bumrungrad Application ที่มีเมนูใหม่ My Vaccination Records ที่บันทึก:

 • แสดงประวัติการฉีดวัคซีน 
 • แจ้งเตือนวันครบกำหนด 
 • เพื่อทำให้ท่านได้ทราบประวัติการรับวัคซีนทุกประเภท รวมทั้งวัคซีนโควิด-19 ที่ถูกต้อง