บล.ไทยพาณิชย์ชวนลูกค้า EASY INVEST ทำดีตอบแทนสังคม

0
340

บริจาคเงินให้กับองค์กรเพื่อสาธารณกุศลผ่านโครงการ “วันปีใหม่ไทย ร่วมใจคืนสังคม” 

เนื่องในวันปีใหม่ไทย บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีตอบแทนสังคมผ่านโครงการ “วันปีใหม่ไทย ร่วมใจคืนสังคม” ทุกรายการซื้อกองทุนรวมของลูกค้าบนแอปพลิเคชัน EASY INVEST ในเดือนเมษายน 2564 มูลค่าตั้งแต่ 2,564 บาทขึ้นไป SCBS จะบริจาคเงินมูลค่า 1 บาทให้แก่องค์กรเพื่อสาธารณกุศล

ดร.ฉัตริน ลักษณบุญส่ง กรรมการผู้จัดการ สายงาน Data Analytics and Digital Business บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS)  กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีตอบแทนสังคมช่วยเหลือคนไทยผ่าน โครงการ “วันปีใหม่ไทย ร่วมใจคืนสังคม”  โดยลูกค้าของแอปพลิเคชัน EASY INVEST สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีคืนสังคมครั้งนี้ เพียงทำรายการซื้อกองทุนรวมบนแอปพลิเคชัน EASY INVEST ซึ่งทุกรายการซื้อของลูกค้าในเดือนเมษายน 2564 มูลค่าตั้งแต่ 2,564 บาทขึ้นไป SCBS จะบริจาคเงินมูลค่า 1 บาทให้กับองค์กรเพื่อสาธารณกุศล โดยจะจัดสรรเงินบริจาคตามสัดส่วนการตอบแบบสอบถามของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกองค์กรเพื่อสาธารณกุศลตามที่ลูกค้าแนะนำ

ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้ SCBS นำเงินไปบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ใดจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ  
  • ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เนื่องในวันอนามัยโลก 
  • ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคุ้มครองโลก 

ลูกค้าที่สนใจสามารถแนะนำองค์กรที่ต้องการให้บริจาคได้ผ่านลิงก์  http://bit.ly/SCBSNY2021 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.scbs.com/th/songkran2021 หรือเพจเฟซบุ๊ก EASY INVEST