บล.กรุงศรี เตรียมเปิดแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ครั้งแรกของบริษัทหลักทรัพย์ไทย สู่ทางเลือกใหม่ของแหล่งเงินทุนเพื่อ SME สร้าง Ecosystem ในเครือกรุงศรี กรุ๊ป  

0
1161

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (บล. กรุงศรี) เตรียมเปิดแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” (Debt Crowdfunding Portal) ครั้งแรกของบริษัทหลักทรัพย์ไทย มุ่งเปิดโอกาสให้ SME ในประเทศไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ทางเลือกใหม่ในการเพิ่มเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสร้างการเติบโตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจระยะกลางปี 2564 – 2566 ของกรุงศรี กรุ๊ป ในการสร้างระบบนิเวศและพันธมิตรทางธุรกิจ (Ecosystem and Partnership) ร่วมกันให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อสร้างสรรค์บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนายธนัท วงษ์ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

(บล. กรุงศรี) กล่าวว่า “การระดมทุนและการลงทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของ บล. กรุงศรี (Debt Crowdfunding Portal) นอกจากจะเป็นช่องทางการระดมทุนทางเลือกใหม่สำหรับ SME และบริษัทสตาร์ทอัพ หรือที่เรียกว่า ผู้เสนอขายหุ้นกู้ (Issuer) โดยระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ยังเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการแสวงหาผลตอบแทนจากตราสารหนี้ และเป็นช่องทางการกระจายสินทรัพย์การลงทุนสำหรับนักลงทุนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทรายบุคคล (Retail Investor) และผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล (Non-retail Investor) ได้แก่ ผู้ลงทุนรายสถาบัน, Venture Capital, Private Equity รวมถึงผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified Investor)​บล. กรุงศรี ได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจประเภทนี้  ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมระบบงานเพื่อรองรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนที่สนใจ โดยคาดว่าจะมีปริมาณการระดมทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ประมาณ 700-1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บล. กรุงศรี มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการระดมทุน มีโอกาสในการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อรับเงินลงทุนจากนักลงทุน ในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถศึกษาแผนธุรกิจของผู้เสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน ผ่าน ระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ตลอดช่วงการระดมทุน  โดยคาดว่าสามารถเปิดบริการได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้”

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การที่ บล. กรุงศรี ได้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงในครั้งนี้นั้น จะสามารถสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต อีกทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกเหนือไปจากการได้รับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า อีกทั้งการเข้าสู่ระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จะสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและโปร่งใสของ SME เองจากการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลตามเกณฑ์ ก.ล.ต. เพื่อสร้างความมั่นใจ สู่โอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ SME สามารถขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรุงศรี กรุ๊ป ที่มุ่งเน้นในการสร้างระบบนิเวศและพันธมิตรทางธุรกิจ (Ecosystem and Partnership) ร่วมกันให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย เพื่อสร้างสรรค์บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้น 

โดยในช่วงแรกนั้น กรุงศรีจะช่วยแนะนำให้ลูกค้า SME ได้รู้จักและเชิญชวนเข้าร่วมในระบบ “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ประกอบการ SME”

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 76 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล​ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 656 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบ​ปกติ 617 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 39 สาขา) และช่องทาง

การขายกว่า 32,406 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.6 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วยกรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) 

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานราว 2,500 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 170,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน  MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english