บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวกองทุน KKP NDQ100-Hจับโอกาสเติบโตตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี NASDAQ-100เสนอขาย 24-31 ม.ค. นี้

0
1437

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เผยดัชนี NASDAQ- 100 มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว ด้วยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 20 ปี ที่สูงกว่า S&P 500 ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของตลาดหุ้นโดยรวมของสหรัฐอเมริกา โดยดัชนี NASDAQ-100 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง กระจายตัวในอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการสื่อสาร กลุ่มสินค้าจำเป็น กลุ่มธุรกิจการแพทย์ การลงทุนตามดัชนีนี้นับเป็นการเปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สะท้อนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ทางบลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – HEDGED (KKP NDQ100-H) ครั้งแรกระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2565 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนไทยที่สนใจ ด้วยมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1,000 บาท (กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและในหมวดอุตสาหกรรม)

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เปิดเผยว่า “KKP NDQ100-H เป็นกองทุนที่ลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Invesco NASDAQ 100 ETF ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ใหญ่สุด 100 อันดับแรกในตลาด NASDAQ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive Management) เน้นเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 โดย KKP NDQ100-H  มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ลงทุนนายยุทธพล กล่าว

ทั้งนี้ ดัชนี NASDAQ-100 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 100 บริษัทแรกตามมูลค่าตลาด (ไม่รวมสถาบันการเงิน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐฯ โดยประกอบด้วยหุ้นนวัตกรรมในหลายอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยี เช่น Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet และ Meta Platforms ในขณะเดียวกัน ยังประกอบด้วยหุ้นกลุ่มอื่นซึ่งอาจไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของดัชนีแต่สามารถช่วยกระจายความเสี่ยง อาทิ กลุ่มสินค้าจำเป็น, ธุรกิจด้านการแพทย์  จะเห็นได้ว่าบริษัทจำนวนมากที่เป็นส่วนประกอบดัชนีนี้เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและสามารถสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทเหล่านี้มีศักยภาพสำหรับการเติบโตในระยะยาว

 “ในปี 2565 การลงทุนในตลาดหุ้นโลกยังมีโอกาสสร้างอัตราผลตอบแทนได้ จากการคาดการณ์ว่าในปีนี้เศรษฐกิจโลกจะยังเติบโตในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหุ้นโลกให้เติบโตได้ต่อเนื่องในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวเศรษฐกิจโลกอาจเติบโตน้อยลงเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมา การลงทุนระยะยาวในดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหุ้นเติบโตสูง (Growth) จึงมีความน่าสนใจ โดยดัชนี NASDAQ-100 มีการกระจายในหุ้นขนาดใหญ่ มีคุณภาพ (Quality) และมีการเติบโตของผลประกอบการที่ดีทั้งในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคต (Growth) นอกจากนี้ การปรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ แบบตึงตัวมากขึ้น และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวน ทำให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ดัชนี NASDAQ-100 ปรับตัวลดลงเกือบ 15% ซึ่งเป็นจังหวะให้นักลงทุนสามารถทยอยเข้าสะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ ทาง บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงได้นำเสนอกองทุน KKP NDQ100-H ที่ลงทุนตามดัชนี NASDAQ-100 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนไทย” นายยุทธพล กล่า

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาผลการดำเนินงานย้อนหลังได้ที่ https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQM 

ข้อมูลกองทุน KKP NDQ100-H:

 • เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 24-31 ม.ค. 2565 เวลา 8.30-16.30 น.
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการขาย: ยกเว้น

คำเตือน:  

 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตมิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​    
 • เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ครอบคลุมธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com