บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

0
296

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากสาธารณชนและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เราจะขับเคลื่อนองค์กรและสังคมไทย ให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน

• รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2565
• รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีความยั่งยืน ในการดําเนินธุรกิจประกันภัย ประจําปี 2564
• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2563
• รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2562
• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2560
• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559
• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2557
• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554
• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2553

เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา

เชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัย