บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มแก่ตัวแทน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าไปจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

0
1323

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้แก่ตัวแทน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัย    จุฬาภรณ์  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระแก่ภาครัฐ และบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติดูแลคนไข้อย่างหนักมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา  อีกทั้งยังช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นต่อไป

เกี่ยวกับบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูงจากประเทศสิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจรมากกว่า 45 ปี ครอบคลุมกว่า  15 ประเทศทั่วโลก