บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย (IIT)

0
462

Welcome
MBA stusents from the Department of Management Studies, Indian Institude of Technology.
At Join&Coin Head Office
Wednesday 5 April 2023

ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย (IIT)

ในการขอเข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจ กระบวนการทำงาน และนวัตกรรมต่างๆของบริษัทฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ดร.ฐัช หัชลีฬหา และ คุณกันต์ศักดิ์ หัชลีฬหา ให้เกียรติในการบรรยายให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมสถานที่ค่ะ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ จอย แอนด์ คอยน์