บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดจองหมวกนิรภัย โครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” ผ่านไลน์ @iRVP

0
1428

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่จะได้ทำความดีด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยหมวกนิรภัยทุกใบได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประชาชนสามารถจองได้ผ่านทางไลน์ @iRVP โดยเงินรายได้จากการจองหมวกนิรภัยทั้งหมด บริษัทกลางฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศล

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจองหมวกนิรภัยในโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” บริษัทกลางฯ จะเริ่มเปิดจองหมวกนิรภัย ผ่านไลน์แอด @iRVP ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. (หรือจนกว่าหมวกนิรภัยจะหมด) โดยหมวกนิรภัยมีจำนวนจำกัด และขออภัยหากหมวกนิรภัยหมดก่อนเวลาที่กำหนด โดยประชาชนที่สนใจสามารถจองหมวกนิรภัยได้ 1 คนต่อ 1 ใบ