บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนและภาคีเครือข่าย“ทำบุญสร้างกุศล เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง” ถวายสังฆทานหมวกนิรภัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

0
1764

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดย นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พาคณะสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกิจกรรขอบคุณสื่อมวลชน (Thanks Press) “ทำบุญสร้างกุศล เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง”โดยได้ร่วมกันทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้สอดแทรกแนวคิดเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยการ“ถวายสังฆทานหมวกนิรภัยแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร เพื่อที่ทางวัดจะได้นำหมวกนิรภัยดังกล่าว มอบให้กับประชาชนที่เดินทางไปทำบุญหรือทำธุระที่วัดรวมถึงนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบริเวณรอบๆ วัด ที่ไม่มีหมวกนิรภัยได้ใช้สวมใส่เมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นจากวัดเข้าสู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย มีกิจกรรมเยี่ยมชมงานจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ กราบพระบรมสารีริธาตุ ณ พิพิธภัณสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา นอกจากนี้มีกิจกรรมการรับฟังบรรยายหลักคำสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และการนำไปประยุกต์ใช้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา