บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

0
169

ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนด้านต่างๆ ในช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มีแผนงานมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลได้แก่


ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.Thairsc.com บริษัทกลางฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้กับสื่อมวลชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องของอุบัติเหตุและเพื่อหน่วยงานได้นำข้อมูลไปวางแผนการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน ทั้งในและนอกช่วงเทศกาล นอกจากนี้ประชาชนที่เดินทาง ก็ยังสามารถเข้ามาดู เพื่อค้นหาข้อมูลจุดเสี่ยง จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ,ทราบว่าพื้นที่ที่จะเดินทางไป มีจุดที่ต้องระมัดระวังที่ใดบ้าง ได้อีกด้วย

มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ

ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย บริษัทกลางฯ ร่วมกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” กับกรมการขนส่งทางบก (ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2567) โดยทำกิจกรรมเพื่อรถจักรยานยนต์ปลอดภัย ให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ทั่วประเทศ จำนวน 202 จุดบริการ ที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และวิทยาลัยเทคนิค ที่มีสัญลักษณ์ป้ายแบนเนอร์โครงการติดไว้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดจุดบริการได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง” หรือสามารถสแกน QR code รายชื่อจุดที่ให้บริการ)

 


มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

“ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ปฏิบัติตามกฎจราจร” ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลา ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยสนับสนุนหมวกนิรภัยรูปแบบพิเศษ ราคาต่ำกว่าต้นทุนโรงงาน จำนวน 990 ใบ ใน 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี , อุทัยธานี , กระบี่ , ระนอง , พิษณุโลก , กาฬสินธุ์ และตราด โดยผู้เข้าร่วม โครงการจะได้รับหมวกจะต้องร่วมถวายคำปณิธานว่าจะขับขี่อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง

“สนับสนุนอุปกรณ์และน้ำดื่มให้กับภาคีเครือข่าย” บริษัทกลางฯ ดำเนินการสนับสนุน น้ำดื่มมากกว่า 5,000 โหล พร้อมด้วยเครื่องดื่ม,ผ้าเย็น ให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะตามจุดบริการ

มาตรการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุจากรถ

บริษัทกลางฯ ร่วมกับธุรกิจประกันภัย พร้อมช่วยเหลือเยียวยาจ่ายสินไหมฯ ภายใน 24 ชั่วโมง” (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567) เมื่อได้รับแจ้งการเกิดอุบัติทางถนนและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทกลางฯ และเครือข่ายจะดำเนินการจ่ายค่าปลงศพ ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยจากรถ ที่เสียชีวิตทันที ภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด เพื่อการเยียวยาบรรเทาทุกข์เบื้องต้นอย่างเร่งด่วน รวมถึงกรณีผู้ประสบภัย ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่สถานพยาบาลโดยประสานงานรับรองสิทธิผู้ป่วยจากรถ

อุบัติเหตุจากรถ แจ้งบริษัทกลางฯ ทันที ที่ Call Center 1791 หรือ แอดไลน์ @iRVP

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยต้องแจ้งเหตุทันที ที่ บริษัทกลางฯ Call Center 1791  เพราะจะเป็นการช่วยให้ผู้ประสบภัยจากรถนั้นให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และทำให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากการประกันภัย ถ้ารถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้น มีการทำประกันภัย พ.ร.บ. นอกจากนี้ประชาชนสามารถแอดไลน์ @iRVP ของบริษัทกลางฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือ เมื่อเกิดหรือพบเห็นอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถค้นหาสถานพยาบาล หรือสถานีตำรวจ ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อประสานแจ้งเหตุได้อย่างทันท่วงที