บริษัทเจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) และพนักงานลงพื้นที่ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์  เพื่อป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

0
399

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ทางบริษัทเจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์ อะโลเคลนซ์ (AlōClnz) ของบริษัทเจอเนสส์ฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

เพื่อร่วมแบ่งปันและส่งมอบไปยังผู้ประสบปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 3,000 หลอด, สถานที่ปฎิบัติงานและรับบริจาค : ศูนย์อาสาต้องรอด Up For Thai วัดเทวสุนทร จำนวน 3,000 หลอด  และ อบต. บางพลีใหญ่ จำนวน 1,500 และน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบภัยจากผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานที่กิ่งแก้วที่ผ่านมา โดยทางบริษัทเจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขอส่งแรงใจ กำลังใจไปยังบุคลากรการแพทย์ทุกท่านรวมถึงประชาชนคนไทยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ​สถานที่ปฎิบัติงานและรับบริจาค : ศูนย์อาสาต้องรอด Up For Thai วัดเทวสุนทร อบต. บางพลีใหญ่